Laura Bouwmeester

Privacyverklaring

Ik behandel je persoonlijke gegevens met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Hierbij wordt rekening gehouden met de eisen die in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) zijn opgenomen.

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Naam, adres, woonplaats;
E-mailadres; Telefoonnummer;
Betalingsgegevens en inschrijvingen van trainingen en andere diensten.

  • Jouw persoonsgegevens verwerk ik met de volgende doelen:
    Je te informeren over de training of andere dienst en de organisatie rondom deze training of andere dienst.
  • Te rapporteren en verantwoording af te leggen aan de opdrachtgever, nadat ik eerst expliciet toestemming heb gekregen van de deelnemer;
  • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen wat betreft de fiscale en sociale wetgeving;
  • Diensten bekend te maken
  • Je te informeren over mijn diensten en producten

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor bovengenoemde doeleinden, met een maximum van 2 jaar na afronding van het laatste traject en contact met de betrokkene(n). Je kunt jezelf altijd van mijn mailinglijst uitschrijven.

Je persoonsgegevens worden alleen en uitsluitend aan derden verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen mijn verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar l.bouwmeester@rederijk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en tref passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via l.bouwmeester@rederijk.nl.

Sportlaan 83
1333 SE  - Almere

  06 13236492
  l.bouwmeester@rederijk.nl

©  Rederijk.